Starta bolaget innan årsskiftet

Starta bolaget innan årsskiftet

Ska du starta nytt aktiebolag är det en fördel att göra det innan årsskiftet. Då kan utdelningen till enlängreskattesats bli större i framtiden. Det krävs nämligen att man äger aktier vid årets början för att få beräkna årets nya gränsbelopp. Man måste alltså äga aktier den 31 december 2015 för att få beräkna något gränsbelopp under 2016.

AktiebolagDet räcker med att bolaget är stiftat. Ansökan om registrering till Bolagsverket behöver inte vara skickad.

Gränsbeloppet för skattegynnade utdelning kan sparas till kommande år. Därför är det viktigt att försöka skaffa sig ett högt gränsbelopp, även om bolaget inte kan göra några utdelningar.

Vi kan säga att ett bolag bildas under december 2015. Fåmansbolaget har ett aktiekapital på 50 000 kronor och lönesumman är 0 kronor. Gränsbeloppet enligt schablonregeln blir då 159 775 kronor för år 2016.

Bildas bolaget i stället i början av 2016 blir gränsbeloppet 0 kronor.

Gränsbelopp är det belopp som fåmansföretagare med aktiebolag kan dela ut enligt 3:12-reglerna. Utdelningen från fåmansbolag beskattas med 20 procent så länge det ryms inom ett särskilt beräknat utdelningsutrymme. Detta består av ett årligt beräknat gränsbelopp och eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år.

Kontakta Acact för mer information.