3:12-regeln under utredning

3:12-regeln under utredning

En utredning har tillsatts av regeringen för att utreda regelverket för beskattning av utdelning och kapitalvinster för kvalificerade aktier i FÅAB. Utredningens direktiv är tydliga i målsättningen – att öka skatteintäkterna. 3:12-regelnDetta innebär att ägarna av landets mindre aktiebolag kan förvänta sig mindre förmånliga regler.

Områden som ska behandlas är löneunderlaget, sparad utdelning och förenklingsregeln. Ett alternativ kan vara att skattesatsen höjs från 20 procent.

Förändrade regler kan förväntas tidigast från inkomståret 2017 beroende på tiden för remissbehandling.