Att jobba efter pension

Att jobba efter pension

Om du är född före 1950 kan det bli lönsamt med arbetsinkomster under 2015. På grund av extra högt jobbskatteavdrag blir skatten i regel bara 15 procent på arbetsinkomst upp till 100 000 kronor.

Ska skatten bli så låg för en person som är 66 år eller äldre får den totala inkomsten under året (både arbete och pension) inte överstiga 469 600 kronor.

PensionärFör den som är 66 år eller äldre ges jobbskatteavdrag på max 30 000 kronor, 20 procent för arbetsinkomst upp till 100 000 och 5 procent mellan 100 000 och 300 000 kronor. Även om pensionsinkomsterna skulle vara så höga att arbetsinkomsten på 100 000 blir beskattad med statlig skatt på 20 procent skulle den totala skatten bli 35-40 procent. Detta är ungefär samma skattebelastning som en företagare som gör lågbeskattad utdelning från fåmansbolag.

Det är dessutom låga sociala avgifter för personer som fyllt 66. Utgiften på 10,21 procent i pensionsavgift brukar betala sig. Tjänar man 100 000 i arbetsinkomst brukar det grovt räknas ge en höjning av pensionen med 1000 kronor om året, livet ut.

Har du haft hög lön tidigare är det dock inte säker att den statliga pensionen höjs. Visserligen får du höjd inkomstpension, men i stället minskas normalt det garantitillägg som välavlönade 40-talister har rätt till.

Under 2015 tas inga sociala avgifter ut på arbetsinkomster för personer födda 1937 eller tidigare.