Skattelättnader för första anställde

Skattelättnader för första anställde

Regeringen föreslår skattelättnader för den första anställda. Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att gälla även aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Har du några frågor, kontakta oss på Adact.