Avskaffad reklamskatt

Avskaffad reklamskatt

Reklamskatten för annons i periodisk publikation, som inte utgör annonsblad, katalog eller program, slopas. Detta innebär att ett 30-tal tidningar runt om i landet hantera reklamskatt. Någonting som regeringen hoppas kunna bidra till att upprätthålla en livskraftig dagspress.

”I de tider vi lever nu, med alla rykten på nätet och ”fake-news”, tycker vi det är otroligt viktigt med den dagspress vi har i Sverige. Ett sätt att stödja den är att avskaffa reklamskatten”, säger finansminister Magdalena Andersson på regeringens hemsida.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.