Skatteförslag i nästa års budget

Skatteförslag i nästa års budget

Höstbudgeten innehåller en del förslag till förändringar. Här är en sammanställning:

Höjt tak för uppskov vid försäljning av bostad

Detta tak är tillfälligt slopat. När det är dags att återigen införa ett tak vill regeringen höja det till tre miljoner.

Grön skatteväxling ska ge skattesänkning 2021

Förutom de skattesänkningar som genomförs nästa år budgeterar regeringen för ytterligare skattesänkningar med 3,48 miljarder under 2021.

Avfallsförbränning beskattas

Regeringen föreslår att avfallsbeskattning ska beskattas under 2020. Detta med förhoppning att uppnå en mer resurseffektiv avfallshantering.

Skatt på bärkassar av plast

Denna skatt ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål att förbruka max 40 platsbärkassar per person och år till slutet av 2025.

Sänka arbetsgivaravgifter vid forskning

Det finns förslag på att sänka arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag.

Övre skiktgräns avskaffas

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten, avskattas den 1 januari 2020.

Sänkt skatt för 65-åringar

Personer över 65 år som har inkomst över 17 000 kronor i månaden föreslås få sänkt skatt. De med lägre inkomst har sänkt skatt sedan 2018.

Skatt på drivmedel sänks

Det finns förslag på att sänka drivmedelsskatten inför 2020.

Ingångsavdrag ska få fler i arbete

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag för att fler personer som är långt ifrån arbetsmarknaden ska få chansen. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Elektronisk betalning vid rut- och rotarbeten

För att få möjlighet att ta del av rut- och rotavdrag till regeringen sätta krav på att betalningen ska ha skett elektroniskt. Detta ska underlätta för Skatteverket att kräva bevis på att betalningen har skett.

Ekonomisk arbetsgivarbegrepp

Från 2021 vill regeringen införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av personer som arbetar tillfälligt i Sverige. Det som kommer att avgöra om personen beskattas i Sverige blir då vem den utför arbetet åt och inte vem som betalar lönen.

Sänkt skatt beroende på geografiskt boende

Regeringen vill sänka skatten med 1 650 kronor per år för de som bor i vissa geografiska områden, bland annat Norrland och nordvästra Svealand. Detta är en del av den gröna skatteväxlingen.

Bankskatt från 2022

I slutet av sommaren meddelandes att regeringen har för avsikt att införa en bankskatt.