Skarp kritik för 3:12-förslaget

Skarp kritik för 3:12-förslaget

3:12-förslaget får kritikDet nya förslaget till beskattning av fåmansföretagare, som regeringen hoppas ska ge ytterligare fem miljarder kronor i skatteintäkter, får kritik från många håll. Bland annat från Konjunkturinstitutet KI.

Revisorernas branschorganisation FAR konstaterar att det är de små företagen som kommer att drabbas, medan de stora revisions- och konsultföretagen knappast påverkas.

Detta innebär att de små bolagens ägare, som oftast tar de största riskerna och har den mest osäkra inkomsten, kommer att missgynnas.

De nya reglerna föreslås gälla från 2018 och kommer troligen att bli en del av kommande budgetproposition. Det innebär att de gamla reglerna fortfarande gäller för utdelningar 2017. Många kommer att maximera sin utdelning detta år. På så sätt kan de gardera sig inför eventuellt sämre villkor.

Det finns dock en liten nackdel med detta då kapital på det sättet flyttas ur företagen samt att utdelningen kommer att beskattas. Diskutera detta med din revisor eller redovisningskonsult på Adact som kan ge tips och råd.

Här är en artikel i ämnet från Dagen Industri.