Alla måste snart anmäla huvudman

Alla måste snart anmäla huvudman

huvudmanBolagsverket kommer att ta fram en e-tjänst för att det ska vara enkelt att hantera anmälan av huvudman för företag och föreningar.

En verklig huvudman är en eller flera personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag, en förening eller annan typ av juridisk person.

Syftet med att ha ett register med huvudmän är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland andra: Aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag med flera associationer.

Hela förteckningen över de som berörs samt hur registrering kan ske finns här på Bolagsverkets webbsida.