Slut på mjuka linjer för personalliggare

Slut på mjuka linjer för personalliggare

personalliggare i byggbranschenSkatteverkets kontroller har visat på många brister i tillämpningen av personalliggare. Hittills har man tillämpat en mjuk linje men nu blir det tuffare tag.

Under 2016 gjordes 12 094 kontroller från Skatteverket.

Den 1 januari 2016 blev elektronisk personalliggare obligatorisk på landets byggarbetsplatser. Nu kommer Skatteverket att skärpa sina kontroller för att komma till rätta med de fel som förekommer.
Det vanligaste felet är att de anställda inte registrerar sig i personalliggaren eller att den inte finns tillgänglig över huvud taget när Skatteverket gör sin kontroll.

En artikel om verkets kontrollsatsningar finns här.