Tre frågor om årsredovisning i K2-företag

Tre frågor om årsredovisning i K2-företag

K2 företagEtt företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Om företaget inte har haft några anställda under räkenskapsåret behöver någon upplysning inte lämnas.

Ett företaget som har ställt säkerheter ska ange detta i noterna. Har företaget däremot inte ställt säkerheter behöver ingen upplysning lämnas. Detsamma gäller för eventualförpliktelser (tidigare benämnt ansvarsförbindelser).

Det förekommer att företag upplyser i noterna om outnyttjad checkräkningskredit. Det finns inget krav på att företag ska lämna sådan upplysning om avtalad kreditlimit. Det är dock inget som hindrar att man lämnar fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen. Företag kan därför lämna upplysningen om det vill underlätta en kreditanalys.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Har du frågor? Kontakta oss på Adact.