Sänkta avgifter för första anställningen

Sänkta avgifter för första anställningen

Sänkta arbetsgivaravgifterAtt anställa är ett stort beslut, inte minst om det är den första medarbetaren. En av de faktorerna som vägs in i beslutet är kostnaden. Nu föreslår regeringen sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställningen.

Idag finns ett växa-stöd som ger nedsatt arbetsgivaravgift för den första anställningen i enskilda firmor. Det nya förslaget innebär att detta stöd även ska omfatta handelsbolag med två ägare och aktiebolag utan anställda, eller som har en anställd som är delägare eller närstående till delägare.

Går förslaget igenom kommer det börja gälla från 1 januari 2018.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgiften sätts ned från 31,42 procent till 10,21 procent för den första medarbetaren. Lagstiftningen föreslås vara tillfällig mellan 2018-2021.

För att få nedsättning krävs det minst tre månaders anställning, minst 20 timmar per vecka. Månadslöner upp till 25 000 kronor omfattas. Vid högre löner gäller stödet på de första 25 000.

Företaget får inte ha haft några anställda efter den 31 december 2016. Förslaget omfattar dock anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017. Stödet för dessa anställningar får då utnyttjas från och med den 1 januari 2018.

Förslaget omfattar inte ägaren eller närstående till denne. Företagsledare eller personer som varit anställda under viss tid tidigare i en verksamhet som bedrivs av ägaren omfattas inte heller. Man kan inte få nedsättning i mer än en verksamhet.

Maximal nedsättning på ett år blir 63 630 kronor per företag.

Har du frågor, kontakta oss på Adact.