Omgjort 3:12-förslag av regeringen

Omgjort 3:12-förslag av regeringen

Regeringen mildrade förslaget om förändringarna av 3:12-reglerna. Detta efter att det tidigare förslaget slagit för hårt mot mindre företag.

Så här ändras 3:12-förslaget:

Utdelningen beskattas som i ursprungsförslaget med 25 procents kapitalskatt i stället för dagens 20 procent.

Ungefär sju av tio företag använder sig av den så kallade förenklingsregeln, vilket är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på.

Utdelningsschablonen i förenklingsregeln ligger kvar på knappt 170 000 kronor. Detta i stället för att sänkas kraftigt.

Löneuttagskravet lämnas oförändrat i stället för att höjas.

Ett enmansföretag med en total lönesumma på 450 000 kronor kan dela ut:

225 000 med dagens regler.

45 000 med utredningens förslag.

79 650 kronor med regeringens nya förslag.

170 000 kronor om man använder sig av förenklingsregeln.

Har du frågor angående 3:12-förslaget, kontakta oss på Adact.