Åtgärder mot penningtvätt

Åtgärder mot penningtvätt

I en lagrådsremiss föreslås att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

En rad olika företag, organisationer och personer kommer att omfattas av regelverket.
Vill du redan nu sätta dig in i de kommande reglerna?

Här är länken till lagrådsremissen.