Högre skatter nästa år?

Högre skatter nästa år?

Två förslag från regeringen kommer att innebära högre skatt för många om de blir verklighet.

För det första vill man ändra uppskrivningen av skiktgränsen till förändringen i konsumentprisindex och för det andra ska den så kallade SINK-skatten, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, ökas från 20 till 25 procent.

Ändringen av skiktgränsen beräknas ge en ytterligare skatteintäkt på 2,66 miljarder kronor. Ändringen av SINK beräknas inbringa ytterligare 370 miljoner kronor.

Som tidigare påpekats har oppositionen i riksdagen hotat med att fälla flera lagförslag som innebär högre skatt. Om förslagen antas kommer de emellertid att träda i kraft vid årsskiftet.