Nya förslag på utformningen av fåmansföretagarens beskattning

Nya förslag på utformningen av fåmansföretagarens beskattning

Som vi skrivit tidigare så mötte regeringens förslag till beskattning av delägare i fåmansföretag mycket stark kritik. Nu har ett reviderat förslag tagits fram som är något bättre på vissa punkter men som på det hela taget innebär ett högre skatteuttag.

Det blir lättnader i reglerna för generationsskiften inom en och samma familj. Där har regelverket missgynnat denna grupp i jämförelse med överlåtelse till extern köpare.

Den så kallade förenklingsregeln, som ger möjlighet att ta ut cirka 165 000 kr per år i utdelning kommer att finnas kvar, dock med en beskattning på 25 procent istället för som tidigare 20.

Huvudregeln och takbeloppet för beskattning av utdelning och kapitalvinst har ändrats så att skatteuttaget blir högre. På det hela taget bättre än det ursprungliga förslaget men dock högre skatt över hela linjen.

Om förslaget kommer att bli lag återstår att se. Några av oppositionspartierna i riksdagen har flaggat för att man vill stoppa hela förslaget.

Läs en kort artikel i dagensjuridik.se.