Förtydligande om skattefri personalförmån

Förtydligande om skattefri personalförmån

Skatteverket anser att det inte är en skattefri personalvårdsförmån när en anställd köper förfriskningar och enklare förtäring under en tjänsteresa och arbetsgivaren står för kostnaden. Den anställda ska beskattas för värdet av förmånen, oavsett om arbetsgivaren står för kostnaden direkt eller indirekt via olika bonusprogram. Som förfriskningar och enklare förtäring räknas till exempel kaffe, bullar, godis, frukt och smörgåsar. (Citat från SKV)

Anställdas hantering av inköp på tjänsteresa och bonusprogram knutna till kontokort har varit heta diskussionsämnen i media under månaden. Ett tips kan vara att företaget utarbetar tydliga rutiner för detta område för sin anställda. Därmed minskar risken för missförstånd.

Tänk också på att representationsreglerna ändrats från 1 januari 2017. Numera är kostnader för måltid inte avdragsgill kostnad i ett företag, däremot är momsen avdraggill i viss utsträckning.

Detta förtydligande hittar vi i Skatteverkets ställningstagande.

Reglerna för moms och skatteavdrag för representationskostnader finns här.