Maximera gränsbeloppet genom att ta ut rätt lön

Maximera gränsbeloppet genom att ta ut rätt lön

För att maximera gränsbeloppet i år måste ägaren, eller närstående till ägaren, ta ut en minsta lön. Om företagets löner, inkl. ägarens egen lön, uppgår till mer än 4268 000 kr räcker det att ägaren eller närstående till denna tar ut 9,6 inkomstbasbelopp i lön, alltså 569 280 kr.

Vid lägre lönesumma, som följande exempel visar, beräknas eget löneuttag på följande sätt:
6 inkomstbasbelopp + 5 % av samtliga löner, även den egna.

Exempel:
Anställdas löner, exklusive din egen lön, är 3 000 000 kr.
6 inkomstbasbelopp 355 800 kr
5 % av anställdas löner 150 000 kr (3 000 000 * 5 %) summa 505 800 kr

Ägaren, eller närstående, ska ta ut 505 800/0,95 = 532 421 kr i kontant lön.

Om du driver ett aktiebolag bör du tala med din konsult eller revisor om detta för att se vad som är lämpligast i ditt fall. Gör detta i god tid före årsskiftet!

För många är detta kanske sista möjligheten att till en överkomlig kostnad skapa ett utrymme för lönebaserad utdelning.