Nyheter för företagare 2017

Nyheter för företagare 2017

  • Nyheter för företagareSlopat avdrag för representation och ett nytt sätt att beräkna momsavdrag på representation. Det innebär att kostnader för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring ska bokföras som ej avdragsgill kostnad. Kostnaden för enklare förtäring av mindre värde medges dock även fortsättningsvis. Se mera om momsreglerna under Skatter.
  • Enskilda firmor som väljer att anställa sin första person ska vara berättigade till en nedsättning av socialavgifterna under som längst tolv kalendermånader. Det innebär alltså att bara ålderspensionsavgiften, som är 10,21 procent, ska betalas. Denna nedsättning är tillfällig och gäller till utgången av 2021.
  • Värden motsvarande ett koncernbidrag ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna en inkomstdeklaration.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2017. Nedsättning av socialavgifterna för nyanställning, det som gäller enskild firma, kan tillämpas på person som anställts från och med den 1 april 2016.