Ändringar gällande moms från 2017

Ändringar gällande moms från 2017

Ändringar på momsområdetEn omsättningsgräns för momsbefrielse införs, momsavdraget för representation utökas och momsen på vissa reparationer sänks.
I korthet innebär förändringarna följande:

  • Vid representation ska avdraget för moms, som avser måltider eller liknande, som högst få uppgå till den ingående momsen på en utgift på 300 kronor per person och tillfälle.
  • Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent.
  • En beskattningsbar person* vars omsättning inom landet inte överstiger 30 000 kronor, för det innevarande beskattningsåret, ska under vissa förutsättningar få befrias från moms.
  • Momsen på biobiljetter höjs från 6 till 25 procent.

Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2017.
(*Beskattningsbar person = Juridisk eller fysisk person som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet)

Kontakta oss på Adact om du har frågor gällande momsområdet.