Ändringar gällande moms från 2017

Gör det du är bäst på, det gör vi

Ändringar gällande moms från 2017

Ändringar på momsområdetEn omsättningsgräns för momsbefrielse införs, momsavdraget för representation utökas och momsen på vissa reparationer sänks.
I korthet innebär förändringarna följande:

  • Vid representation ska avdraget för moms, som avser måltider eller liknande, som högst få uppgå till den ingående momsen på en utgift på 300 kronor per person och tillfälle.
  • Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent.
  • En beskattningsbar person* vars omsättning inom landet inte överstiger 30 000 kronor, för det innevarande beskattningsåret, ska under vissa förutsättningar få befrias från moms.
  • Momsen på biobiljetter höjs från 6 till 25 procent.

Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2017.
(*Beskattningsbar person = Juridisk eller fysisk person som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet)

Kontakta oss på Adact om du har frågor gällande momsområdet.