Nytt utseende på revisionsberättelsen

Nytt utseende på revisionsberättelsen

revisionsberättelseFrån och med våren 2017 måste alla företag och deras revisorer hantera en ny revisionsberättelse.

Grundtanken med förändringen är att göra revisionsberättelsen mer relevant genom att den blir företagsspecifik. Detta görs för börsbolag genom rapportering av ”för revisionen Särskild Betydelsefulla områden” och för mindre företag blir standardvarianterna på revisionsberättelserna fler.

För 99,9 procent av landets bolag blir det enbart smärre förändringar med den nya revisionsberättelsen, då de inte är bolag av allmänt intresse. I 9 av 10 fall blir revisionsberättelsen helt standardiserad.

Den nya revisionsberättelsen kommer att bli betydligt längre, bland annat då stycket om revisorns ansvar är utbyggt.

Har du frågor, kontakta oss på Adact.