Nya lagar som gäller från årsskiftet

Nya lagar som gäller från årsskiftet

Nya lagar 2017Vid årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser på skatte- och ekonomiområdet i kraft. Det finns en länk till den officiella förteckningen (PDF-dokument) nedan.

Här kommer ett urval av nya lagar och regler vilka kan ha allmängiltigt intresse för den som jobbar med eller är intresserad av skatte- och ekonomiområdet. Om inget annat anges gäller de nya reglerna från och med den 1 januari 2017.

  • Den statliga inkomstskatten ändras så tillvida att den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig skatt räknas upp med endast konsumentprisindex + en procentenhet. Det innebär att statlig skatt börjar betalas vid beskattningsbar förvärvsinkomst över 438 900 kr.
  • Taket för uppskov med kapitalskatt vid försäljning av privatbostad slopas under tiden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Även den så kallade kvoteringsregeln har ändrats, dock är den ändringen inte tidsbegränsad.
  • Fler tjänster omfattas av RUT-avdraget. Nu omfattas även reparation av vitvaror, men bara om reparationen sker i bostaden.
  • Växa-stöd för den först anställde hos en enskild firma införs. Det innebär att endast 10,21 procent arbetsgivaravgift ska erläggas under de tolv första månaderna. Det gäller ersättningar upp till 25 000 kronor per månad och anställning som omfattar minst tre månader samt med en arbetstid om minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller till och med 31 december 2021.
  • Stopp för avdrag för representationsmåltid avseende lunch, middag, supé eller annan förtäring, om den inte kan betraktas som så kallad enklare förtäring av mindre värde. Avdragsförbudet gäller i inkomstslaget näringsverksamhet. Man får dock göra avdrag för ingående moms upp till momsen på 300 kronor. Förutsatt att verksamheten är momspliktig naturligtvis.
  • En omsättningsgräns för mervärdesskatt har införts. Den innebär att en nedre gräns införs i momssystemet så att en så kallad beskattningsbar person (alltså någon som bedriver ekonomisk verksamhet) inte behöver redovisa moms om dennes omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms under innevarande beskattningsår eller något av de föregående två åren haft högre omsättning. Reglerna kan vara extra intressanta för alla de som säljer sin egentillverkade överskottsel till sin elleverantör.
  • Sänkt moms på reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Momssatsen är nu 12 procent.
  • Den som ger koncernbidrag har fått ett nytt datum att hålla reda på. Ett nytt krav avseende koncernbidrag har förts in i lagtexten, som innebär att värden motsvarande ett koncernbidrag ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration.
  • Reklamskatten sänks. Skattesatsen för annonser som följer med en allmän nyhetstidning eller en så kallad periodisk publikation har sänkts från 3 procent till 2,5 procent. Skattesatsen för övriga annonser och reklam har sänkts från 8 procent till 7,65 procent.

Förteckning över nya lagar från 2017 hittar du här.