Nya redovisningsregler för K2- och K3-företag

Nya redovisningsregler för K2- och K3-företag

FAR bok redovisningNya regler för bokslut och årsredovisning i både K2- och K3-företag har införts som ett led i anpassning till den nya formuleringen i årsredovisningslagen som började gälla den 1 januari 2016.

De nya redovisningsrekommendationerna, som finns i sin helhet på Bokföringsnämndens hemsida (och via länk nedan) påverkar bokslut och ekonomiska rapporter i aktiebolag, men även i en rad andra företagsformer.

Bokföringsnämnden om årsredovisning i mindre företag.