Nyföretagandet ökade under 2015

Nyföretagandet ökade under 2015

Nyföretagandet i Sverige ökade med 3,6 procent under 2015. På Bolagsverket registrerades totalt 64 625 företag. Detta är en ökning med 2253 företag i jämförelse med 2014.

Företagandet ökarAktiebolag – som fortfarande är den mest populära företagsformen – ökade med 8,3 procent under 2015. Enskilda näringsidkare minskade med 5,9 procent.
Den stora ökningen skedde under december. Ökningen var på 13,3 procent och innebar att 787 fler företag nyregistrerades jämfört med samma månad året innan. De företagsformerna det gällde var de fyra vanligaste  aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.
Nyregistrering av aktiebolag ökade samtidigt som andra företagsformer minskade. Till exempel väljer fler att starta aktiebolag än enskild firma eller att starta ett handelsbolag.
Ser man på fem år är 2011 rekordåret med 69 299 nyregistrerade företag. Näst bäst är 2015.
Läs mer här: