Fler fel sedan frivillig revision infördes

Fler fel sedan frivillig revision infördes

Frivillig revision2010 infördes lagen om frivillig revision. Sedan dess har andelen felaktiga bokslut bara ökat. Under 2014 hade nästan en av tio årsredovisningar brister. Av de tiotusentals felaktiga årsredovisningar som inkommer varje år riskerar hälften förseningsavgifter.

Här kommer några punkter att ha i åtanke när du gör företagets årsredovisning.

1. Glöm inte fastställelseintyget och datum för bolagsstämma. Genom fastställelseintyget ska bekräftas att företaget fastställt resultat- och balansräkningen i årsstämman. intyget ska innehålla underskrift från en styrelseledamot eller VD. Notera att dagen för årsstämman inte får ha ett tidigare datum än revisionsberättelsen.

 2. Ingen revisionsberättelse? Det är ett vanligt misstag att denna glöms bort. Aktiebolag ska normalt sett ha en revisor och lämna in en revisionsberättelse. Numera kan mindre aktiebolag enligt lag välja bort revisor. De slipper då lämna in revisionsberättelse, men måste då uppfylla följande krav:

– Det måste framgå av både beslut på bolagsstämman och i bolagsordningen att revisorn är bortvald, eller ska avgå.

– Detta måste anmälas och registreringsavgiften måste betalas till Bolagsverket i tid.

– Ändringarna måste registreras av Bolagsverket innan räkenskapsårets utgång.

Notera att revisionsberättelsen ska omfatta samma period som årsredovisningen.

 3. Glöm inte underskrifterna. Har du revisor ska årsredovisningen undertecknas av denne. Även VD och samtliga styrelsemedlemmar ska underteckna. Datum för underskrifterna måste finnas med. Är företaget nytt ska registreringsdatum anges i förvaltningsberättelsen under avsnittet Allmänt om verksamheten.

Notera att om du driver en koncern eller ett företag som tillhör en koncern och du hänvisar till koncernredovisningen får du inte glömma att bifoga den.

 4. Stämmer allting? Dubbelkolla din balansomslutning. Notera att det är viktigt att de siffror du för över från förra räkenskapsåret är korrekta.

 5. Bifoga alla dokument som är relevanta. En balansrapport räcker till exempel inte, Bolagsverket vill ha en balansräkning.

Vi på Adact hjälper våra kunder att undvika felaktigheter och påföljande föreningsavgifter.