Personalliggare på byggarbetsplatser

Personalliggare på byggarbetsplatser

1 januari i år infördes nya krav på personalliggare.

PersonalliggareDet ska finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser. Detta är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de börjat och slutat sina arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens i byggbranschen.

Är du byggherre ska nya byggarbetsplatser anmälas till Skatteverket. Till hjälp finns en e-tjänst. Det är viktigt att nödvändig utrustning för att kunna föra en elektroniska personalliggare finns tillgänglig på platsen. Denna ska kunna visas om Skatteverket gör ett oannonserat besök. Byggherren själv måste ha tillgång till alla uppgifter i personalliggaren.

Alla skyldigheter kan överlåtas från byggherre till totalentreprenör genom skriftligt avtal.