Nya skatteregler för företagssektorn

Nya skatteregler för företagssektorn

I promemorian föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten. Förslaget innebär bland annat:

• En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA), i kombination med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten (från 22 procent till 20 procent),
• Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) införs,
• Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna) ges ett snävare tillämpningsområde.
• Skatteregler om finansiell leasing där avtalen vid beskattningen ska behandlas på samma sätt som i redovisningen

En kort sammanfattning och länkar till hela materialet finner du här på regeringens webbplats.

Regeringens förslag är komplicerat. Svenskt Näringslivs skatteexpert anser att det är oklart i vissa stycken och vill se flera detaljer och göra en noggrann analys innan man kan ta ställning till effekterna av förslaget.

En artikel från Svenskt Näringsliv finner du här.