Högkonjunkturen fortsatt stark

Högkonjunkturen fortsatt stark

Ett säkert tecken på att det råder högkonjunktur och att det är full fart i industrin är att kapacitetsutnyttjandet ökar. Statistiska centralbyrån, SCB, konstaterar att utnyttjandegraden ökade med 0,4 procent under årets första kvartal och nu är uppe i 90 procent, en hög siffra.
Räknar på årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,7 procent jämfört med det första kvartalet 2016 och redovisade en utnyttjandegrad på 89,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Så högt som den nuvarande nivån har industrin inte legat sedan 2007 då kapacitetsutnyttjandet nådde till och med en bit över 90 procent.

Mer om konjunkturen och utvecklingen i ekonomin finner du här på SCB.se.