Karensavdrag istället för karensdag?

Karensavdrag istället för karensdag?

Karensdagen vid sjukdom upplevs orättvis för bland annat personer som jobbar oregelbundna tider. Nu vill regeringen och vänsterpartiet därför ersätta karensdagen med ett karensavdrag.

Förslaget är att avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren kan få en genomsnittlig arbetsvecka. För personer som arbetar vanliga kontorstider kommer karensavdraget inte innebära någon större skillnad jämfört mot karensdagen. För de som har oregelbundna arbetstider kommer dock förändringen bli till det bättre.

Karensavdrag föreslås ersätta karensdag den 1 januari 2019.