Ny revisionsstandard för mindre företag

Ny revisionsstandard för mindre företag

Ett första förslag till ny standard för revision i mindre företag har tagits fram. Det är Nordiska Revisorsförbundet (NRF) som tagit fram förslaget.

entrepreneur-593378_1280Förslaget utgår från mindre företags förväntningar, förutsättningar och behov. Standarden ska ge revisorn ett tydligt uppdrag utan att i detalj beskriva hur granskningen ska genomföras. Meningen är att det professionella omdömet ska få stort utrymme.

Standarden kan komma att implementeras redan 2016.

Kontakta någon hos oss för mer information.