Momsregler för vouchrar

Momsregler för vouchrar

En voucher är en handling som det finns en skyldighet att godta som ersättning för en vara eller en tjänst.

Därför införs nu mer enhetliga regler inom EU om när och hur moms ska tas ut. Om momsen ska betalas när vouchern köps eller när den faktiskt används beror på voucherns funktion. Bedömningarna av voucherns funktion ska nu alltså bli likadana i hela EU.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Läs mer här.