Uthyrning av läkare momspliktig

Uthyrning av läkare momspliktig

Nya regler vid sjukskrivningFöretag som hyr ut läkare och annan vårdpersonal ska inte undantas från momsplikt. Orsaken är att det handlar om bemanningstjänster och inte om sjukvård. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed emot ett bemanningsföretag inom vårdsektorn.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Läs mer här.