Färre karensdagar för arbetslösa

Färre karensdagar för arbetslösa

Nya regler vid sjukskrivningKarensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen blir färre. Riksdagen har fattat beslut om att minska dem från sju till sex. 

Arbetslöshetsförsäkringen har fått en karensdag mindre. Det står klart sedan riksdagen fattade beslut i frågan mitten av maj. Den som har rätt att få arbetslöshetsersättning får det i form av dagpenning. I lagen finns dock ett karensvillkor som innebär att dagpenning inte får betalas ut förrän den sökande har varit arbetslös sju dagar under en sammanhängande tid av tolv månader.

Från och med i sommar ändras dessa regler. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen som innebär att karensdagarna minskas från sju till sex. I förslaget framhöll regeringen att arbetslöshetsförsäkringen ska ha en roll som omställningstrygghet mellan arbeten. Genom att minska antalet karensdagar förbättras den enskildes ekonomiska trygghet, samtidigt som incitamentet att skaffa ett nytt jobb finns kvar enligt regeringen.

Läs mer: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU13 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Ytterligare en sak som ligger bakom förändringen i arbetslöshetsförsäkringen är att sex dagar stämmer överens med kravet som finns i det EU-protokoll om social trygghet som Sverige har förbundit sig att följa. Där anges att antalet karensdagar får vara högst sex inom en tolvmånadersperiod.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och ändringen i lagen börjar gälla 2 juli 2018.

Denna artikel publiceras i samarbete med tidningen Resultat.