Avdragsgillt att vara med i facket

Avdragsgillt att vara med i facket

Fackföreningsavgiften blir avdragsgill. Riksdagen har beslutat sig för att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgifter.

2007 valde dåvarande riksdag att avskaffa skattereduktion för fackföreningsavgifter. Nu återinförs den. Skatteutskottet tillstyrkte regeringens förslag om att återinföra en skattereduktion med motiveringen att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där både fackförbund och arbetsorganisationer är starka. När frågan kom upp i riksdagen valde den att ställa sig bakom förändringen.

Från och med 1 juli i år blir det möjligt för den som är medlem i facket att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen, under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kronor per år.

Läs mer: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017/18: SkU21

Denna artikel publiceras i samarbete med tidningen Resultat.