Lägre F-skatt med preliminärdeklaration‏

Lägre F-skatt med preliminärdeklaration‏

keyboard-453795_1920Driver du ett företag som enskild firma eller handelsbolag, och oftast också aktiebolag, ska du varje år betala en preliminär skatt, så kallad F-skatt.

 I början av året ger Skatteverket besked om storleken på den preliminära skatten för kommande tolv månader. I alla fall om du har kalenderåret som räkenskapsår.

 Hör man inte av sig till Skatteverket blir den preliminära skatten för 2016 bestämd till 110 procent av den skatt som beräknades för inkomståret 2014. Detta beror på att staten utgår ifrån att ett företag betalar högre skatt för varje år. Så behöver det dock inte vara. De skattepliktiga inkomsterna kan ju vara lägre 2016 än vad de var 2014.

 Tror man att skatten kan bli lägre 2016 än vad den var 2014 ska man lämna in en preliminärdeklaration (blankett 4314).

För att få en så liten preliminär skatt som möjligt bör man göra en försiktig bedömning av överskotten i företaget för 2016. Räkna med rejäla avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond i firman/handelsbolaget för att minska det överskott du anger.