Var förberedd vid skatterevision

Var förberedd vid skatterevision

Ska ditt företag genomgå en skatterevision? Detta bör du tänka på.

  1. En person sköter kontakten.

Kontrollera först vad Skatteverket ska granska. Det är inte alltid all dokumentation behöver lämnas in. Utse även en person som sköter all kontakta med Skatteverket för att minimera risken för misstag.

  1. Rådgivare.

Har du inte gått igenom en skatterevision förut är det en bra idé att kontakta en rådgivare. En rådgivare kan berätta vilka delar av revisionen som är viktigaste för ägare och företag. Man kan ta kontakt med en rådgivare även då skatterevisionen pågått en tid och man märker att den går åt fel håll.

  1. Skriftliga frågor.

Be att få alla frågor skriftligt från Skatteverket. Ställs de muntligt finns risk till missförstånd som är svåra att rätta till i efterhand.

  1. Kunskap om skatterevision.

Att vet hur reglerna fungerar är viktigt, särskilt om ärendet går vidare till domstol. En viktig sak att ha koll på är hur formaliareglerna kring taxering ser ut, exempelvis vem som är skyldig att visa vad.

  1. Bemöt påståenden.

Under skatterevisionen kan Skatteverket ibland hämta information från källor du inte har koll på. Du kan dock ta del av informationen som lämnas in om ditt företag för att på så sätt kunna bemöta det som presenteras. Detta kan bli mycket viktigt i det slutgiltiga beslutet.