Amorteringskrav från 1 maj

Amorteringskrav från 1 maj

Nu har regeringens proposition om krav på amortering av nya bolån lämnats till riksdagen. AmorteringskravFörslaget innebär att långivare ska tillämpa villkor som leder till en sund amorteringskultur. Det ska motverka att hushåll drar på sig för höga bolån, vilket är en fara för den makroekonomiska stabiliteten.

Undantag lämnas för nyproducerade bostäder. Detta för att minska risken för att nybyggnationen minskar.

För Finansinspektionen innebär förslaget att de nu kan gå vidare med regleringen av hur kraven ska se ut i detalj. Deras förslag remitterades i december och föreslås gälla från den 1 juni 2016. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 maj 2016.