Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Avdrag för mobil och datorSkatteverket har lämnat ett förslag till regeringen om arbetsgivardeklaration på individnivå från januari 2018. Anledningen är att minska osund konkurrens. Arbetsgivare ska då lämna uppgifter om lön och avdragen skatt på individnivå. Detta innebär att kontrolluppgifter inte behöver lämnas vid årets slut. Förhoppningen är att eventuella fel ska upptäckas och åtgärdas tidigare.

Idag lämnar arbetsgivare in arbetsgivardeklaration med de anställdas löner, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter varje månad. I januari året efter lämnas sedan kontrolluppgift till Skatteverket med den anställdes totala lön och skatteavdrag. Går förslaget igenom ska den anställde själv kunna se vad arbetsgivaren redovisat varje månad via en e-tjänst.