Kapitalinkomst utan beskattning

Kapitalinkomst utan beskattning

Har du tjänat mindre än 59 000 kronor på arbete under 2015 och inte haft några andra skattepliktiga inkomster av tjänst?

Då har du möjlighet att skaffa dig kapitalinkomster utan beskattning. Det beror på att outnyttjad del av jobbskatteavdraget får räknas av från skatten på kapitalvinst.

Denna typ av skatteplanering uppkommer oftast för ungdomar som studerar och samtidigt jobbar extra. Bäst blir effekten om årsinkomsten ligger på runt 40 000 kronor. Då kan den skattefria kapitalvinsten uppgå till ungefär 9 300 kronor.