Höjd skatt för investeringssparkonto och kapitalförsäkring

Höjd skatt för investeringssparkonto och kapitalförsäkring

Beskattningen för sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs. På de båda sparformerna beräknas schablonavkastningen genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Dock ska schablonavkastningen lägst beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.