Inget avdrag för utbildning

Inget avdrag för utbildning

På grund av att tränarutbildningen även hade ett privat värde fick golfproffset inte göra avdrag.

Tränarutbildningen organiserades av Svenska golfförbundet och PBG of Sweden. Den sträckte sig över tre år och golfproffset gjorde då avdrag i sin enskilda firma för utbildnings- och matkostnaderna. Inget avdrag för tränarutbildningKostnaderna var drygt 65 000 kronor. Skatteverket beslutade dock att inte medge avdragen.

Det som är avgörande för om utbildningen är avdragsgill är innehållet, syfte och vilken betydelse den kommer att ha för verksamheten.

I det nämnda fallet var verksamheten inte en etablerad näringsverksamhet. Under de aktuella beskattningsåren hade endast blygsamma intäkter redovisats. Intäkterna kom från vinster och inte från tränarverksamhet.

Överklagan gjordes av golfproffset, men kammarrätten gjorde samma bedömning och Skatteverkets beslut fastslogs.