Bokföring vid gåvor

Bokföring vid gåvor

Är du och ditt företag en av alla dem som skänkt pengar till en organisation för att exempelvis stötta de flyktingar som kommer till Sverige?Gåvor

Nu är det dags att bokföra transaktionen. Det är dock inte helt självklart var verifikationen tar vägen.

Först och främst behöver du ett underlag som styrker att du gett pengarna. Händelsen behöver också klassificeras i din kontoplan. Då en gåva inte är ett inköp som driver företaget framåt ska den bokföras som diverse övrig kostnad.

Kostnaden för gåvan är inte avdragsgill i beskattningen av företagets resultat. Den läggs tillbaka när det är dags att beräkna och deklarera årets skatt.

Kontakta oss på Adact för rådgivning.