Hur mycket kostar en anställd egentligen?

Hur mycket kostar en anställd egentligen?

Anställa personalEn anställning är en investering som får ditt företag att växa. Det gäller dock att hålla koll på vilka utgifter en anställning för med sig. På så sätt vet man lättare när det är dags att anställa och vilken anställningsform som är bäst.

När det gäller en anställning bör man hålla koll på utgifter som bruttolön, arbetsgivaravgift och semester. Det kan också vara kostnader för mobil, dator, arbetsplats, tjänstebil, utbildning, sjukfrånvaro med mera.

Vi säger att tillsätter en person på en fast anställning. Du ska då betala lön, arbetsgivaravgift, semestertillägg och tjänstepension. Med en lön på 25 000 skulle din totala kostnad bli runt 35 000. Skulle anställningen vara tillfällig har den anställde ingen fast semester utan du som arbetsgivare betalar ut tolv procent i semesterersättning. Även på denna ersättning ska arbetsgivaravgift betalas.

Den anställde kommer också att behöva en arbetsskadeförsäkring. Blir någon i personalen sjuk ska sjuklön, det vill säga 80 procent av den ordinarie lönen, betalas ut av arbetsgivaren från dag två till 14.

Det går bra att anställa även om man har en enskild firma. Glöm då inte att registrera dig hos Skatteverket som arbetsgivare.

Har du frågor angående anställningar, prata med oss på Adact.