Att tänka på gällande 3:12-reglerna inför årsskiftet

Att tänka på gällande 3:12-reglerna inför årsskiftet

3:12-reglernaLöneregeln

Tar du ut lön från ditt företag, och dessutom har några anställda, är bästa alternativet att använda sig av löneregeln vid bestämmandet av gränsbelopp. Denna regler gör att du kan tillgodogöra dig 50 procent av samtliga utbetalda löner som underlag vid uträknandet av gränsbeloppet. Du måste dock själv ta ut lön till en viss nivå för att tillåtas använda denna regel. Lägst lön är sex inkomstbasbelopp (375 000 kronor 2018) samt ett tillägg av fem procent av de totala lönerna, alternativt 9,6 inkomstbasbelopp (600 000 kronor 2018).

Tänk på att utdelningen 2019 baseras på lönerna 2018. Missar du att ta ut rätt lön missar du också chansen till lågbeskattad utdelning. Det är därför av största vikt att ha koll på sitt löneuttag inför årsskiftet. Prata med oss på Adact om du behöver hjälp.

Schablonregeln

Alla företagare, även de som inte tar ut lön i sitt aktiebolag, kan dock ta ut utdelning till låg beskattning upp ett belopp som beräknas enligt schablonregeln. Denna är 2,75 inkomstbasbelopp, vilket för 2019 skulle ge en utdelning på 171 875 kronor till 20 procents skatt.

Äger du hela företagets aktier kan du tillgodose dig hela beloppet, men är ni flera aktieägare måste ni dela.

Avkastning

Förutom att tillgodoräkna sig företagets samtliga löner kan du även räkna en schabloniserad kapitalavkastning på de pengar du satsat i företaget.

Viktigt att tänka på

  • Det är enbart de som äger aktier i företaget vid årets start som kan beräkna gränsbelopp. Ett tips är alltså att bilda bolag innan årsskiftet.
  • Diskutera igenom hur skattereglerna slår mot dig med din revisor.

Det omskriva förslaget om ändrade 3:12-regler drogs som bekant tillbaka i sin helhet. Det förväntas inte göras några förändringar den närmsta tiden.