Dags att börja planera inför årsskiftet

Dags att börja planera inför årsskiftet

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter, om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
  • Att spara i till exempel en pensionsförsäkring är enkelt. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 prisbasbelopp kan sättas av per år.
  • Det finns andra pensionslösningar som kan vara bättre, beroende på din egen situation. Ta upp detta med din ekonomirådgivare.

Inkomstgränser och skatteuttag

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala i tre steg. Upp till en årsinkomst på 468 700 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet man bor. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 468 700 kr och upp till 675 700 kr betalar man också statlig skatt på 20 %. På inkomster över 675 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 504 375 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.
Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu. I januari är det för sent att göra något åt detta.

Planera för utdelning 2019

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet minskar sin skatt. Skatt på löneinkomster tas ut som beskrivits ovan.

Skatt på utdelning från aktier sker med 25 % om aktieinnehavet inte är kvalificerat. Ett kvalificerat innehav innebär att aktieägaren eller denne närstående också är verksam i betydande omfattning i bolaget.

För den som har ett kvalificerat aktieinnehav (alltså praktiskt taget alla små bolag) finns särskilda skatteregler som är kopplade till ägarens eller närståendes löneuttag och hela företagets löneuttag. Reglerna är komplicerade men om man uppfyller kraven så skapar man ett mycket intressant utrymme för lägre beskattning. Företag med stora lönesummor är särskilt intressanta i detta fall.

Det är viktigt att du talar med din redovisningskonsult eller revisor om detta innan årsskiftet.

Ta ut rätt lön 2018 för att maximera utdelning

Det här gäller dig som äger aktier i ett fåmansaktiebolag. Reglerna som styr denna del av beskattningen kallas 3:12-reglerna och har som syfte att förhindra att den som äger bolaget man själv arbetar i inte ska få förmåner som allt för mycket avviker från det affärsmässiga.

Är du aktieägare och själv verksam i bolaget, och har du dessutom ett antal anställda, så kan det vara bra att ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult för att planera löneuttaget. Det kan finnas möjlighet att du redan i år eller åtminstone på sikt kan ta utdelning till låg skattekostnad.