Varför är aktiebrev så viktiga?

Varför är aktiebrev så viktiga?

AktiebrevAktiebrev är ofta bortglömda, men de kan blir väldigt viktiga om du ska sälja ditt företag.

Idag är det inte obligatoriskt att utfärda aktiebrev om inte en delägare begär ut det. I äldre företag finns det dock ofta aktiebrev. Det kan komma lägen då styrelse måste ta fram aktiebrev. Det kan exempelvis vara om en aktieägare vill pantsätta aktier som säkerhet för ett lån eller om en aktieägare av skatteskäl vill ge bort rätten till utdelning till en familjemedlem.

Vanligtvis fyller dock inte aktiebrev någon funktion, vilket gör att de helt enkelt tappas bort. Detta leder till problem vid försäljning om en potentiell köpare vill se aktiebreven. Är aktiebrev borta blir det svårare att visa på vem som faktiskt äger aktierna. Är ägarskapet oklart kan detta sänka värdet på företaget och det kan också hända att köpare drar sig ur.

Vad gör jag om aktiebrev är borta?

Det går att ansöka hos Bolagsverket så att aktiebrev dödas. Detta kan dock ta över ett år att få genomfört. Håll därför koll på att alla aktieägare vet var samtliga aktiebrev är och se till att aktiebreven lämnas över till eventuella nya aktieägare.

Behövs inte längre aktiebreven kan de makuleras. Detta måste göras när alla aktiebrev finns kvar. Vid en eventuell makulering är det viktigt att allt sker i en bestämd ordning så att ingen i efterhand kan hävda att aktiebreven finns men har försvunnit.