Anställ ekonomiskt med anställningsstöd

Anställ ekonomiskt med anställningsstöd

Ibland är det svårt att veta om man ska anställa eller inte. Det finns dock lösningar som är bra ur ett ekonomiskt perspektiv. De lösningar, anställningsstöd, som tagits fram för att få fler i arbete gör det nämligen även billigare att anställa.

Anställ med Anställningsstöd

I våras slogs flera anställningsstöd ihop till ett för att göra det enklare för arbetsgivare att använda sig av subventionerade anställningar. Introduktionsjobb bildades i stället för instegsjobb, särskilda anställningsstöd och traineejobb. Introduktionsjobb utnyttjas genom att man anställer en arbetslös som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, anställer en ungdom över 20 år som deltagit i jobbgarantin för ungdomar eller anställer en nyanländ som är över 20 år. Kolla gärna med Arbetsförmedlingen innan så att anställningen sker på ett sätta så att subventionerna godtas. Anställningsformer som godtas är tillvidare- eller tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

En annan typ av anställningsstöd är nystartsjobb som är för personer som varit arbetslösa länge. Personen måste då vara mellan 20 och 25 år och varit arbetslös under minst ett halvår de senaste nio månaderna eller vara en person över 25 år som varit utan arbete i mer än ett år. Anställningen får vara tillsvidare eller tidsbegränsad anställning på valfri tjänstgöringsgrad. Även provanställning godtas.

Ett tredje sätt att anställa är på lönebidrag, vilket gäller för personer med nedsatt arbetsförmåga. Anställningsstödet påverkas av några olika faktorer vilket gör att bedömning görs i varje fall.

Yrkesintroduktion är ett fjärde anställningsstöd. Detta påminner om traineestöd där jobb varvas med handledning och utbildning (minst 15 procent av tiden). Detta är till för att den anställde ska få yrkeserfarenhet. Tjänsten måste bara minst 75 procent under minst sex månader. Ytterligare krav på den anställde hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida.

Anställ en pensionär

Arbetsgivaravgiften halveras nästan om du anställer en person som är född mellan 1938 och 1951. Är personen född innan 1937 slopas den helt och ersätts av en särskild löneskatt.

Anställ med Växa-stöd

Detta är för dig som anställer din första medarbetare. Du får då en rabatt på arbetsgivaravgiften, vilket ska göra det lättare för mindre företag att växa. Stödet gäller för enskilda näringsidkare, för den som driver handelsbolag, har max två delägare och den som äger ett aktiebolag och som inte betalat lön eller annan avgiftspliktig ersättning sedan 1 januari 2017.

Ta in en praktikant

Du kan även välja att erbjuda en praktikplats. Tänk dock på att syftet då ska vara att praktikanten ska lära sig företag, branschen och yrket. Praktikanten ska alltså inte ses som en billig arbetskraft utan som en person som ska lära sig. Praktikplatsen kan dock vara värdefull på lång sikt då du efter periodens slut har en bra kompetens att verkligen anställa.

Här kan du läsa mer om Arbetsförmedliningens anställningsstöd.