Högre ränteutgifter innebär lägre avdrag

Högre ränteutgifter innebär lägre avdrag

permittering

Visste du att högre räntor innebär ett lägre avdrag?

Detta blir aktuellt om underskott i kapital ränteutgifterna överstiger 100 000 kronor per person. På beloppet över 100 000 kr är skattereduktionen bara 21 procent. Upp till 100 000 är skattereduktionen 30 procent.

Det kan därför vara viktigt att stämma av mellan makar och sambor som har delat ansvar för att betala räntorna.

Tänk också på att eventuella skattereduktioner i övrigt ska vägas in. Det måste finnas skatter att reducera emot för att avdraget ska få någon effekt.

Så fungerar det

Angående avdrag fungerar det så att du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den betalda räntan under året. Om du har fått kontrolluppgift är detta förifyllt i din inkomstdeklaration.

Notera att det enbart är för de räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Om du begär avdrag för ränta som du inte har fått kontrolluppgift på, ska du lämna uppgift om långivarens namn i inkomstdeklarationen (till exempel under Övriga upplysningar). Om långivaren är en privatperson, ska du också lämna uppgift om dennes personnummer eller adress. Du begär avdrag för ränteutgifter vid punkt 8.1 i din inkomstdeklaration.

Vad gäller vid förskottsränta?

Om du har betalat förskottsränta under 2022 som gäller senare år, får du bara dra av den del av räntan som gäller tid till och med den 31 januari 2023 i deklarationen 2023. Den del av räntan som inte är avdragsgill då får i stället dras av med ett lika stort belopp varje år under den återstående tid som förskottsbetalningen avser.

Om du har återbetalat lån i förtid och fått betala en ersättning till långivaren, räknas den ersättningen som en räntekostnad.

Behöver du rådgivning gällande skattefrågor? Kontakta oss på Adact.