Golf kan bli godkänt som friskvård

Golf kan bli godkänt som friskvård

golf-ball-1480610_1920Nu kan viss golf bli skattefri. Golf har tidigare varit undantaget när det handlar om skattefri motion och friskvård. Enligt ett förhandsbesked har dock Skattenämnden nu kommit fram till att bidraget kan få användas till vissa typer av golf.

Friskvårdsbidrag är en vanlig förmån som företag bjuder sina anställda på. Förmånen är skattefri om den riktar sig till hela personalen och är av enklare slag. Golf har inte passat in i kriterierna tidigare då sporten kräver dyr utrustning och anläggning. Nu visar dock ett förhandsbesked att detta kan ändras. Fallet som väckt frågan gäller en anställd som frågade om friskvårdsbidraget skulle vara skattefritt om det användes till att betala golfspel på pay-and-playbana – alltså utan medlemskap. Vidare undrade den anställda om det gick bra att hyra bollar att öva slag på en driving range för bidraget.

Då frågan togs upp ansåg Skatterättsnämnden att förutsättningarna för golfspel ändrats. Bidraget kunde därför vara skattefritt. Bedömningen grundades på att det allmänna intresset för golf ökat och att det är enklare att köpa begagnad utrustning eller hyra vid banorna. En annan faktor är att det finns flera banor som inte kräver medlemskap eller tidigare erfarenhet som krav för spel.

Golfspel som kräver medlemskap kommer dock även fortsättningsvis inte vara skattefritt. Inte heller green-feeavgifter på banor som inte erbjuder pay-and-play eller avgifter för medlemskap kommer att vara det.

Förhandsbeskedet har överklagats och ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen, men trots det öppnar detta upp för ytterligare frågeställningar om skattefrågor och golf.