Att vänta under intressant skattehöst

Gör det du är bäst på, det gör vi

Att vänta under intressant skattehöst

Det blir en intressant skattehöst. Här kommer några av de viktigaste händelserna:

20 september – Statens budget för 2017 presenteras. Förslag som kan förväntas i budgeten är nollränta på skattekonto, sänkt moms för vissa typer av reparationer, sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare och nya regler för representation.

1 november – 3:12-utredningen presenterar sitt förslag på förändrade regler för delägare i fåmansbolag.

Finansdepartementets reviderade förslag om ny bolagsbeskattning väntas dessutom under hösten.