Att vänta under intressant skattehöst

Att vänta under intressant skattehöst

Det blir en intressant skattehöst. Här kommer några av de viktigaste händelserna:

20 september – Statens budget för 2017 presenteras. Förslag som kan förväntas i budgeten är nollränta på skattekonto, sänkt moms för vissa typer av reparationer, sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare och nya regler för representation.

1 november – 3:12-utredningen presenterar sitt förslag på förändrade regler för delägare i fåmansbolag.

Finansdepartementets reviderade förslag om ny bolagsbeskattning väntas dessutom under hösten.