Krav på lönekartläggning

Krav på lönekartläggning

lönekartläggningEn lagändring gör att lönekartläggning är ett krav för företag med tio anställda eller fler från och med 2017. Målet är att kartlägga skillnader mellan mäns och kvinnors löner. Syftet är att företagare ska ha möjligheten att upptäcka och åtgärda skillnader i lön och förmåner. Skillnader som inte kan förklaras med sakskäl. På så sätt ska arbetsplatsen bli mer jämställd. Kartläggningen ska även vara ett bra underlag för kommande löneöversyn och ge en bild av lönestrukturen.

Som hjälp på vägen har Diskrimineringsombudsmannen (DO) en e-utbildning där du kan få tips och råd.